Thanh toán tại Vietnam

(Bấm vào đây để thanh toán quốc tế)

Audio Call8 – 23h Thứ Hai – Chủ Nhật
1.200.000 Vnd/120 Phút
3.000.000 Vnd/300 Phút
10.000.000 Vnd/1000 Phút tặng 120 phút
Để sử dụng dịch vụ quý khách chuyển khoản trước theo thông tin:
Trần Thị Hải Vân 0934555560
Ngân hàng TMCP Quân Đội MB Bank- Hà Nội
PayPal: tthihaivan@gmail.com

Sau khi nhận được thông tin chuyển khoản, trợ lý của chúng tôi sẽ giúp bạn đặt hẹn kết nối với chuyên gia tâm lý. Tất cả thông tin cá nhân và nội dung tư vấn được bảo mật tuyệt đối.


%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close