International Payments ( 40% off During the covid quarantine )

(https://hoanghaivan.org/thanh-toan-tai-vietnam/)

Trong bối cảnh dịch bệnh covid-19 hoành hành, gây nên sự tổn hại về sức khỏe, thiệt hại kinh tế và ảnh hưởng đến tâm lý nặng nề. Tổng đài Chuyên gia tâm lý Hoàng Hải Vân đang có ưu đãi đặc biệt giảm giá 40% các gói tư vấn để mọi người có điều kiện tốt hơn tiếp cận dịch vụ tư vấn trợ giúp tâm lý nhằm xoa dịu, chữa lành các tổn thương tâm hồn hoặc giải quyết khủng hoảng trong hôn nhân.
Bảng giá bên dưới đã giảm.

Mọi thông tin cần hỗ trợ xin vui lòng liên hệ:

Zalo 24/7: 0936 170809

Email: Hoanghaivan.org@gmail.com

Basic call

(Audio calls, 24 hours appointment notice). 9am to 22 pm Hanoi time Monday-Sunday.

100 Minutes

$45.00


300 Minutes

$54 off ($135 usual price)

$81.00


1000 Minutes

$180 off ($450 usual price) bonus 200 Minutes

$270.00

Sunshine call

(Audio calls, 0-6 hours appointment notice). Prompt service 24 hours 7 days a week, holidays, Tết…

100 Minutes

$65.00


300 Minutes

$78 off ($195 usual price)

$117.00


1000 Minutes

$260 off ($650 usual price) bonus 200 minutes

$390.00